Radové domy

Na ulici Jesenského v Prievidzi sme postavili päť rodinných radových domov.